Boppe Yn

Aanpak vliegveld Ameland

Was er eerder nog sprake van het vliegveld van Ameland naast de luchtvaartfunctie ook andere publieksgerichte functies te geven, nu gooit het college van B&W van Ameland het over een iets andere boeg. Het college stelt voor de andere functies achterwege te laten en in plaats daarvan de gebouwen te moderniseren en de beeldkwaliteit te verbeteren. Daarmee wordt het vliegveld in de toekomst een aantrekkelijke en gastvrije locatie voor luchtvervoer en vliegsport.

Jaarlijks vinden er ongeveer 4300 vliegbewegingen plaats op het vliegveld. Het gaat voornamelijk om rondvluchten, parachutespringen en zweefvliegen. Ook worden er ongeveer 170 helikoptervluchten per jaar uitgevoerd voor zieken- en ongevallenvervoer en andere noodsituaties.

Kwaliteitsverbetering

In 2013 stelde de gemeenteraad al dat er wat aan het vliegveld moest gebeuren. De raad wilde toen gebouwen aan de oostkant van het vliegveld voor, waar andere functies een plek konden krijgen. Na evaluatie zoals omschreven in het Coalitieakkoord 2020 – 2022 werd vastgesteld dat er geen echte noodzaak bestaat voor extra functies. Kwaliteitsverbetering staat hoger op de agenda.

Afspraken

In de toekomst willen B&W alleen luchtvaartgeoriënteerde bebouwing toestaan op het vliegveld, zoals ook in lijn is met de afspraken in het coalitieakkoord. De pijlen worden gericht op het verbeteren van beeldkwaliteit, wat betekent dat de particuliere hangaar wordt vervangen en de meer dan veertig jaar oude gebouwen op het vliegveld op termijn ook worden aangepakt. Er wordt nog onderzocht of dat moet gaan om renovatie, beperkte nieuwbouw of volledige nieuwbouw. Aan het einde van dit jaar neemt de gemeenteraad hier een besluit over. Voor het besluit krijgen de huidige gebruikers en andere betrokkenen gelegenheid om wensen en ideeën kenbaar te maken.

Voordat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld moet eerst een Luchthavenbesluit worden vastgesteld. Zonder dit besluit mag de luchthaven niet geëxploiteerd worden. Deze procedure start de gemeente binnenkort.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.