Boppe Yn

Stichting De Friese Mienskip

Met trots gedragen door onze liefde voor de Friese cultuur, hebben wij de non-profit Stichting De Friese Mienskip in het leven geroepen. Deze stichting zet zich in met een nobel doel: de toekomst van ‘de Friese Mienskip’ veiligstellen, en ervoor zorgen dat de rijke Friese tradities en waarden van generatie op generatie worden doorgegeven en gekoesterd.

Ons streven is gericht op het versterken, vastleggen en verspreiden van de onderlinge verbondenheid binnen onze gemeenschap, ter bescherming en bevordering van onze unieke cultuur. Dit omvat alles wat direct of indirect bijdraagt aan onze missie, in de breedste zin van het woord.

Om ons doel te bereiken, onderneemt de stichting verschillende activiteiten, zoals:

  • Het beheren van Boppeyn.nl platform dat de Friese gemeenschapszin en onderlinge verbondenheid bevordert.
  • Het 
  • Het aangaan van samenwerkingen met de overheid, relevante instellingen en individuen.
  • Het verstrekken van voorlichting, adviezen en het ontplooien van activiteiten op het gebied van public relations voor het bedrijfsleven in Friesland.

Het bestuur wordt geleid door de voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die samen op vrijwilligersbasis het dagelijkse bestuur vormen.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.