Boppe Yn

SOVIDZ in de bres voor senioren

Zorginstellingen hanteren een zeer uiteenlopend coronabeleid. Dit leidt tot ongelijke behandeling en soms zelf schending van mensenrechten van de senioren. Dat stelt de nieuwe landelijke stichting Stop Onnodige Vrijheidsbeperking in de Zorg (SOVIDZ), die mede is opgericht door Berber Bijma uit Franeker. Daarom heeft de stichting een brandbrief gestuurd aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarin ze pleiten voor betere regelingen.

Sommige huizen zijn nog helemaal gesloten, bij andere instellingen mag een bewoner zelfstandig of met familie en vrienden wandelen, bij nog andere is de bezoektijd gelimiteerd tot vijftien minuten en staat bezoek onder voortdurend toezicht van een medewerker. Streng beleid wordt volgens de stichting aangewakkerd door angst voor klachten en mogelijk juridische claims van de mensen die zich niet voldoende beschermd voelen wanneer vrijheidsbeperkingen worden opgeheven.

Belangenafweging SOVIDZ

De stichting vraagt om een bezoekbeleid dat berust op evenwichtige belangenafwegingen waarbij maatwerk wordt geleverd. De staat heeft de verplichting de fundamentele rechten van haar burgers te beschermen. Dat gebeurt nu niet voldoende. Ook adviseert de SOVIDZ een spoedloket te openen waar zorginstellingen hun bezoekregeling moeten melden, zodat beoordeeld kan worden of de regeling niet onnodig streng is.

De minister heeft tot 30 juni 12.00 uur om te reageren. Komt er geen reactie, dan is de stichting van zins een kort geding aan te spannen.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle bijzondere ontwikkelingen vanuit Friesland!

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.