Boppe Yn

Het Fries in de schijnwerpers van de Tweede Kamer

Het Fries, de tweede rijkstaal van Nederland, heeft altijd een speciale plek gehad in de harten van de Friezen. Maar recentelijk heeft deze prachtige taal meer aandacht gekregen op nationaal niveau. De Tweede Kamer heeft onlangs vier uur besteed aan het bespreken van het belang en de toekomst van de Friese taal1. Dit is een duidelijk teken dat het Fries niet alleen leeft onder de Friezen, maar ook erkend wordt op nationaal niveau.

Kamerleden staan achter het Fries

Tijdens een rondetafelgesprek over de Friese taal hebben Tweede Kamerleden hun wens geuit om de positie van het Fries te versterken2. Experts uit verschillende sectoren, waaronder rechtspraak, onderwijs, bestuur en cultuur, hebben informatie gedeeld en benadrukt dat de steun van zowel de regering als de Tweede Kamer essentieel is om het Fries gelijkwaardig te maken aan het Nederlands.

Een pleidooi voor Meertaligheid en Geletterdheid

Het onderwijs in de Friese taal, vooral in het mbo, verdient een kwalitatieve boost. Harry van der Molen, directeur Marketing, Communicatie en Public Affairs, heeft in de Tweede Kamer gepleit voor het instellen van een practoraat Meertaligheid en Geletterdheid bij Firda3. Dit zou een belangrijke stap zijn in het versterken van de Friese taal en cultuur in het onderwijs.

De emotionele waarde van het Fries

Commissaris van de Koning in Friesland, Arno Brok, heeft tijdens een rondetafelgesprek met Kamerleden zijn emoties niet onder stoelen of banken gestoken. Hij benadrukte hoe belangrijk het Fries voor hem is en hoe het hem gelukkig heeft gemaakt4. Zijn boodschap was duidelijk: het Fries verdient meer aandacht, erkenning en middelen op nationaal niveau.

Conclusie

Het Fries is niet zomaar een taal; het is een integraal onderdeel van de Friese identiteit en cultuur. De recente aandacht en discussies op nationaal niveau tonen aan dat er een groeiend besef is van het belang van het Fries. Het is tijd dat we deze prachtige taal de erkenning en middelen geven die het verdient.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle bijzondere ontwikkelingen vanuit Friesland!

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.