Boppe Yn

Femke Wiersma maakt zich hard voor 150 miljoen euro voor het Friese platteland

In een tijd waarin de roep om duurzaamheid en natuurbehoud luider klinkt dan ooit, staat Friesland op een kruispunt van verandering en mogelijkheden. Gedeputeerde Femke Wiersma, vertegenwoordiger van de BoerBurgerBeweging (BBB), neemt het voortouw met een ambitieuze oproep tot de Tweede Kamer: een goedkeuring voor een investering van 150 miljoen euro ten behoeve van het Friese platteland. Deze financiële injectie, bestemd voor de eerste herinrichting van het landelijk gebied, belooft een nieuw tijdperk van duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie in te luiden.

Een Nieuwe Visie voor Friesland

De betrokkenheid van Wiersma bij deze cruciale ontwikkeling onderstreept niet alleen de urgentie van de huidige ecologische en agrarische uitdagingen, maar ook de potentiële voordelen die deze investering met zich mee kan brengen. Door zich te richten op de verduurzaming van de landbouw, het verbeteren van de waterkwaliteit, en het aanpassen van het landschap aan de klimaatverandering, zet Friesland een significante stap richting een toekomst waarin mens en natuur in harmonie samenleven.

Kansrijke Maatregelen voor het Platteland

De voorgestelde investering in het Friese platteland is niet zomaar een financiële bijdrage; het is een gestructureerd plan om concrete, kansrijke maatregelen te implementeren die directe impact zullen hebben. Van het veenweidepakket van 60 miljoen euro, gericht op waterpeilverhoging en landbouwgronden, tot innovatieve subsidies voor boeren om hun bedrijfsvoering te verduurzamen – elk aspect van het plan is ontworpen om Fryslân op een duurzamere koers te zetten.

Fryslân Ferbynt: Samen Sterker

Centraal in Wiersma’s visie staat het concept van ‘Fryslân Ferbynt’ — een verbonden Friesland waar gemeenschappen samenwerken om de uitdagingen van het platteland aan te gaan. Door lokale initiatieven en projecten te ondersteunen, bevordert het investeringsplan niet alleen ecologische en agrarische verbeteringen maar stimuleert het ook sociale cohesie en actief burgerschap.

In haar rol als gedeputeerde en voorzitter van de bestuurlijke adviescommissie Landelijk Gebied van het Interprovinciaal Overleg (IPO), staat Wiersma aan het roer van deze transitie. Haar inzet om Friesland voorop te stellen in de dialoog met het Haagse, toont aan hoe cruciaal regionaal leiderschap is in tijden van nationale en mondiale veranderingen.

Een Oproep tot Actie

Terwijl de besluitvorming in de Tweede Kamer nog plaats moet vinden, is de boodschap van Wiersma duidelijk: het is tijd voor actie. Het Friese platteland verdient een toekomst waarin duurzame landbouwpraktijken, natuurbehoud en gemeenschapsontwikkeling hand in hand gaan. De voorgestelde 150 miljoen euro is meer dan een financiële bijdrage; het is een investering in de levenskwaliteit van huidige en toekomstige generaties Friezen.

Terwijl Friesland en de rest van Nederland wachten op het besluit van de Tweede Kamer, blijft de hoop bestaan dat deze visie op een groener, verbondener en duurzamer Friesland werkelijkheid zal worden. Onder leiding van gedreven leiders zoals Femke Wiersma, beweegt Friesland zich moedig voorwaarts naar een toekomst waarin het platteland niet alleen bloeit, maar ook een bron van inspiratie is voor de rest van het land.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle bijzondere ontwikkelingen vanuit Friesland!

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.