Boppe Yn
Home » Harlingen bereikt diepste punt ooit gemeten

Harlingen bereikt diepste punt ooit gemeten

Begin november 2019 startte Frisia Zout met de zoutboring onder de Waddenzee. De bedoeling was dat in april of mei de zoutwinning kon starten. Maar de buis kwam tijdens de boring klem te zitten en er moest via een ‘sidetrack’ een alternatief geboord worden. Het was al de tweede keer dat de boring niet lukte.

Via de laatste sidetrack is de boring eind juli echter wel geslaagd, hoewel het eindpunt nu ongeveer tweehonderd meter zuidelijker komt te liggen en iets dichter bij de kust van Harlingen. Nu wordt het boorgat ruimer gemaakt en kunnen de productiebuizen, die al maanden bij HOV Harlingen liggen te wachten, drie kilometer diep de grond in. Naar verwachting begint de productie eind augustus of begin september. Dat begint rustig, om een caverne (holle ruimte) te ontwikkelen. Na ongeveer een half jaar kan Frisia grotere hoeveelheden gaan winnen. Frisia heeft een vergunning tot 2052 voor het winnen van zout. Daarin zitten nog drie andere cavernes, waar het bedrijf naar kan laten boren. Als hier gebruik van wordt gemaakt, zal er opnieuw een boortoren naar Harlingen komen. Het hangt af van het succes van de caverne of Frisia gaat boren naar de andere locaties.

Meetnet

Ook de aanleg van een extra meetnet in de binnenstad om mogelijke bodemdaling te registeren heeft vertraging opgelopen. De metingen worden gedaan in verschillende historische panden en alles zou gereed zijn vóór de start van de zoutwinning zodat een nulmeting kon worden uitgevoerd. De afronding staat echter nu gepland voor het najaar.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.