Boppe Yn

Het succes van Schoon erf, Schoon water

‘Schoon erf, schoon water’, dat is de naam van één van de meest aansprekende boerenprojecten van de afgelopen vier jaar. Maar liefst driekwart (1600) van alle melkveehouders in Fryslân hebben aan dit project deelgenomen.

Een duurzame oplossing

Schoon oppervlaktewater is belangrijk voor iedereen, ook voor een economisch duurzame melkveehouderij. Melkveehouders mogen geen perssappen of vervuild hemelwater lozen op het oppervlaktewater. Maar het vertalen van deze eisen naar het erf is niet altijd even eenvoudig. En hoe weet je welke maatregelen de goedkeuring kunnen wegdragen van het waterschap? Het project Schoon erf, schoon water helpt hierbij. Adviseurs komen (kosteloos) bij de deelnemers op bezoek en samen worden de juiste maatregelen gezocht en gevonden om erfspoeling op het erf te voorkomen. Bovendien ontvangen de deelnemers een stimuleringsbijdrage als ze zich voor 15 oktober 2017 hadden aangemeld. Ook weten deelnemers na het treffen van de maatregelen dat ze voldoen aan de wet- en regelgeving. Zo kunnen zijn ze milieubewust bezig en kunnen ze eventuele boetes voorkomen.

Een groot succes

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk, dinsdag 25 augustus vond het laatste bedrijfsbezoek plaats. Het project heeft gelopen vanaf oktober 2016, en het is een groot succes gebleken. Vooral de positieve aanpak in de vorm van advies in plaats van handhaving wat één van de succesfactoren.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.