Boppe Yn
Home » Ruim 11 miljoen euro financiële impuls voor plattelandsontwikkeling in Friesland

Ruim 11 miljoen euro financiële impuls voor plattelandsontwikkeling in Friesland

De Friese regio’s Noordwest-, Zuidwest- en Zuidoost-Fryslân staan aan de vooravond van een significante ontwikkeling. Deze gebieden ontvangen tot 2027 een subsidie van 11.209.053 euro voor diverse plattelandsprojecten. Deze subsidie, verstrekt door de provincie via het Europese Leader-programma, is bedoeld om de plattelandseconomie, het landschap en de sociale cohesie te versterken.

Leader: Samenwerking en Innovatie

Het Leader-programma, een afkorting voor ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale’, is een Europees initiatief gericht op plattelandsontwikkeling. Het doel is om inwoners en organisaties in plattelandsgebieden samen te brengen en hen te laten nadenken over de toekomst van hun eigen omgeving. In elk van de drie aangewezen Friese gebieden is een lokale actiegroep verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma, wat zorgt voor een op maat gemaakte aanpak die aansluit bij de specifieke behoeften en kansen van elke regio.

Financiering en Toekomstige Projecten

De financiering van het Leader-programma is een combinatie van Europese, provinciale en gemeentelijke gelden. De EU draagt 5.604.526 euro bij, aangevuld met 1.120.906 euro vanuit gemeenten en 4.483.620 euro provinciaal geld. Dit brengt het totale subsidiebedrag op ruim 11 miljoen euro. Inwoners en organisaties in de genoemde regio’s kunnen aanspraak maken op bijdragen tussen de 50.000 en 125.000 euro voor projecten die bijdragen aan de doelen van de lokale ontwikkelingsstrategieën.

Conclusie

Deze aanzienlijke subsidie biedt een unieke kans voor de drie Friese plattelandsregio’s om hun economie, landschap en sociale structuur te versterken. Door de samenwerking tussen lokale actiegroepen, overheden en de Europese Unie, kunnen innovatieve en duurzame projecten worden gerealiseerd die de levenskwaliteit in deze gebieden aanzienlijk zullen verbeteren. Het Leader-programma is een voorbeeld van hoe gerichte investeringen en samenwerking het platteland kunnen transformeren en klaarstomen voor een duurzame toekomst.

Deze subsidie is een belangrijke stap in de richting van een duurzame en welvarende toekomst voor het Friese platteland, waarbij de nadruk ligt op lokale betrokkenheid en innovatie. Het is een kans om de unieke kwaliteiten van deze regio’s te benutten en te ontwikkelen voor de komende generaties.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.