Boppe Yn

Nieuwe reddingsboten KNRM van Friese scheepswerven

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) laat acht nieuwe reddingsboten bouwen, en koos Scheepsbouw Woudsend B.V. en Orm de Waart van Habbeké Shipyard voor de uitvoering. Beide werven zijn geen onbekende van de KNRM, ze bouwen en onderhouden al jaren hun reddingboten.

Thuishavens

De eerste van de acht boten wordt in 2021 opgeleverd, de rest volgt in de vier jaar daarna. De eerste boot wordt een ‘reserveboot’ en wordt ingezet op reddingstations waarvan de reddingboot in groot onderhoud is. De thuishavens van de andere boten is nog niet bekend.

Van Wijk

De eerste boot in de Valentijn-klasse, waar de acht boten toe gaan behoren, is ontworpen in 1990 en in de loop van de jaren werd doorontwikkeld. Ze zijn rond de elf meter lang.  De nieuwe boten krijgen de klassenaam ‘Van Wijk’. De traditie wil dat de boten worden vernoemd naar de erflater die geld naliet voor de bouw van de eerste boot in de serie.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppe Yn Fryslan beoordeelt dagelijkse het nieuws uit Friesland.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.