Boppe Yn

PMH Investments

In het altijd mooie Heerenveen werd in 2001 de beslissing gemaakt de  Participatiemaatschappij Heerenveen op te richten door Bart en Durk van der Meer (vader  en zoon). Nadat vader jarenlang had geprobeerd de werkwijze op het gebied van het investeren in het midden- en kleinbedrijf bij de grote bank waar hij werkte te veranderen, nam hij ontslag en begon hij zijn eigen bedrijf PMH Investments, een zeer risicovolle investering met uiteindelijk ook een gigantisch rendement.

Investeren in Friesland

Bart wist wat er beter kon aan de bedrijfsvoering van de banken en maakte dan ook andere keuzes bij het opzetten van PMH Investments dan dat de banken tot dan toe hadden gedaan. Allereerst zag hij bij de bank dat de investeringen werden gedaan met geld van derden en dat dit leidde tot een situatie waarin zo snel mogelijk  geld moest worden verdiend aan de investering. PMH Investments maakte juist vanaf het begin de keuze om alleen met eigen kapitaal te investeren. Deze werkwijze geeft ze een onafhankelijke positie en de mogelijkheid te investeren in, allereerst, waardecreatie en daarna pas op een langere termijn onderaan de streep meer rendement te behalen.

Daarnaast maakte PMH Investments een duidelijke keuze op het gebied van hun rol bij de participaties. Waar banken vooral geld investeren, investeert PMH Investments ook met een groot commitment, een hoog arbeidsethos en lef. Zo denken zij mee met de besturen van hun participaties om het bedrijf te laten floreren en zo waarde te creëren bij hun investeringen en Friesland in zijn geheel als gevolg. 

Een succesverhaal

Met deze werkwijze boekte het bedrijf tot nu toe vele successen. Op dit moment investeren ze in 20 verschillende bedrijven en helpen ze deze bedrijven door te groeien. Tussen deze bedrijven zitten sausbedrijven, slotenbedrijven, gezondheidsbedrijven en nog veel meer. Bovendien zijn het bedrijven die stuk voor stuk in de lift zitten. Zo is PMH Investments een prachtig innovatief bedrijf waar we nog veel over zullen horen, zowel in als buiten Friesland.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Reageer

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.