Boppe Yn
Home » De groei van Paques

De groei van Paques

Water is een eerste voorwaarde voor leven. Immers, zonder water geen leven. In onze snel veranderende wereld wordt de mensheid geconfronteerd met grote uitdagingen, waaronder zoetwaterschaarste. Water staat niet alleen aan de basis van de mens, het is ook nodig voor de productie van energie, voedsel en goederen.

Ongeveer zeventig procent van het aardoppervlak bestaat uit water, maar slechts een procent daarvan is geschikt voor menselijke consumptie of gebruik. Een goede waterzuivering is daarvoor essentieel.

Paques gaat mondiaal

Waterzuiveringsbedrijf Paques houdt kantoor in Shanghai en Soa Paolo, maar het hoofdkantoor staat in het Friese Balk. Eigenaar Jos Pâques heeft daar een heel logische reden voor: kennis is in Nederland onder handbereik. Balk heeft een inwoneraantal van ongeveer vierduizend en is vooral bekend als inspiratiebron van Herman Gorters boek ‘Mei’ en het bij watersporters populaire riviertje de Luts. Maar het is dus ook de thuisbasis van een waterzuiveringsbedrijf van meer dan vierhonderd medewerkers en een omzet van zestig miljoen euro.

Van gereedschap naar water met Paques

De vader van Pâques startte ongeveer vijftig jaar geleden vanuit zijn huis in Sneek met het verkopen van landbouwgereedschappen aan boeren in Noord-Nederland. Toen Pâques in 1966 achttien jaar was, begon hij zijn vader mee te helpen in de zaak. In 1971 nam hij het bedrijf over.

In de jaren zeventig kwam het bedrijf in de markt van de opslagsilo’s. Toen de oliecrisis eind jaren zeventig startte, waren silo’s, grootverbruikers van energie, niet meer in trek. Pâques kwam op het idee de silo’s niet 25 maar acht meter hoog te maken, er mest in te gooien en te verwarmen, waardoor er biogas ontstaat. Al snel transformeerde Paques in een energie- en milieutechnisch bedrijf.

In 1983 werd vervolgens de stap naar waterzuivering gezet, toen Pâques in aanraking kwam met een wetenschapper aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Deze werkte aan een proces om afvalwater te zuiveren met behulp van bacteriën die groeien in een omgeving waar geen zuurstof is. Het restproduct is biogas. Veel bedrijven hebben water dat gezuiverd moet worden en behoefte aan energie en Pâques zag daar een nichemarkt in. Inmiddels is Paques het op een na grootste watertechnologiebedrijf van Nederland. Het bedrijf heeft rond de 1400 waterzuiveringsinstallaties gebouwd in ongeveer zestig landen.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.