Boppe Yn
Home » Onze Markt

Onze Markt

Producten in de winkelschappen waar door het winkelend publiek voor gekozen is. ‘Onze Markt’ wil  de consument inspraak geven op hoe voedsel wordt gemaakt, waarbij iedereen een eerlijke prijs ontvangt en betaald.

Minne Baukema, Hester Schilt en Simon Schilt zijn initiatiefnemers. Het idee kwam toen het drietal zich in de dagelijkse boodschappen verdiepten. In eerste instantie om vervuiling van de natuur door verpakkingsmateriaal aan te pakken, maar al snel bleek de weinig transparante markt en de lage prijs die boeren voor hun producten krijgen een groter probleem. Via het Franse initiatief C’est qui le patron? oftewel ‘Wie is de baas?’ kwamen ze op het idee van Onze Markt.

Simpel principe

Eerst wordt er een community van betrokken consumenten gevormd. Deze kiezen gezamenlijk de producten die Onze Markt gaat maken. Vervolgend wordt er democratisch gestemd via interactieve vragenlijsten over de herkomst, de manier van productie en de prijs van het product. Ten slotte wordt het product gemaakt volgens de eisen die democratisch zijn bepaald en gaat het de schappen van de supermarkt in. Daarbij worden drie principes gehanteerd: transparantie bij alles dat gedaan wordt, een eerlijke prijs voor productent en consument en respect voor mens, dier en milieu. Naast een betere prijs voor de boer gaat er vijf procent naar Onze Markt.

Momenteel kunnen mensen al stemmen op het eerste product: aardappelen. Via een interactieve vragenlijst kan de stemmer bepalen wat voor aardappelen hij graag in de winkel wil zien.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.