Boppe Yn
Home » Omrin zet met nieuwe fabriek jaarlijks 130,000 ton groen afval om in 6,5 miljoen kubieke meter biogas!

Omrin zet met nieuwe fabriek jaarlijks 130,000 ton groen afval om in 6,5 miljoen kubieke meter biogas!

Omrin, de bekende Friese afvalverwerker, heeft ambitieuze plannen om aan het Winschoterdiep in Groningen een grootschalige biovergister te bouwen. Deze installatie zal jaarlijks maar liefst 130.000 ton groen afval omzetten in 6,5 miljoen kubieke meter biogas en ongeveer 52.000 ton compost. Dit project, dat gepland staat op het voormalige terrein van afvalverwerker Attero, belooft een significante bijdrage te leveren aan de duurzame energieproductie in Nederland.

Een Groene Toekomst met Biogas

De nieuwe biovergister van Omrin speelt een cruciale rol in de productie van groen gas, een duurzame en hernieuwbare energiebron. Het biogas dat in de installatie wordt geproduceerd, wordt omgezet in groen gas en bijgemengd met aardgas, waardoor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt verminderd. Het organisch materiaal, afkomstig van groente-, fruit- en tuinafval, wordt daarnaast verwerkt tot hoogwaardige compost, wat bijdraagt aan een circulaire economie.

Het project vereist echter nog goedkeuring van de provincie Groningen. Omrin heeft een omgevingsvergunning aangevraagd, en de commissie voor de milieueffectrapportage is gevraagd om advies te geven over deze aanvraag. De commissie benadrukt dat er duidelijkheid moet komen over de samenstelling van de afvalstroom, de hoeveelheden en eventuele fluctuaties. Daarnaast zijn er zorgen over mogelijke verontreinigingen en de overlast die de installatie kan veroorzaken voor omwonenden in Waterhuizen.

Milieuoverwegingen en Toekomstige Uitdagingen

Een belangrijk aspect van het project is het minimaliseren van de impact op het milieu en de omgeving. De commissie heeft gevraagd om gedetailleerde informatie over de herkomst van het afval en de te verwachten verontreinigingen. Ook worden er alternatieven geëist om geur- en geluidoverlast voor de omwonenden tot een minimum te beperken. Verder moeten de emissies van fijnstof, stikstofoxiden, ammoniak, methaan en lachgas in kaart worden gebracht en gereduceerd.

Naast de milieukwesties is er ook een juridische uitdaging. Er loopt namelijk nog een procedure bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het overdragen van stikstofrechten en vergunningen van bedrijfsinstallaties die niet meer in gebruik zijn. Deze uitkomst kan gevolgen hebben voor de voortgang van Omrin’s plannen.

Omrin’s Groene Voortrekkersrol

Omrin is geen onbekende in de wereld van duurzame energieproductie. Op ecopark De Wierde bij Heerenveen produceert het bedrijf jaarlijks al zo’n 14 miljoen kubieke meter biogas, wat genoeg is om 6.000 huishoudens van energie te voorzien. Daarnaast rijdt het wagenpark van Omrin op dit groene gas, wat de ecologische voetafdruk van hun bedrijfsvoering verder verkleint.

De Nederlandse overheid heeft ambitieuze doelen gesteld voor de toekomst van groen gas. Vanaf 2030 moet er jaarlijks 1,1 miljard kubieke meter groen gas worden bijgemengd in het aardgasnet voor huishoudens. Het Platform Groen Gas, dat de belangen van de sector behartigt, streeft zelfs naar een productie van 2 miljard kubieke meter per jaar. In 2023 werd er in Nederland 280 miljoen kubieke meter groen gas geproduceerd, voornamelijk door boeren, waterschappen en bedrijven. Door deze productiecijfers te verhogen, wordt Nederland minder afhankelijk van geïmporteerd aardgas, aldus het kabinet.

Conclusie

De bouw van de biovergister door Omrin in Groningen markeert een belangrijke stap richting een duurzamer Friesland en Nederland. Het project belooft niet alleen een aanzienlijke productie van groen gas en compost, maar draagt ook bij aan de bredere doelstellingen van energieonafhankelijkheid en milieubescherming. Hoewel er nog enkele uitdagingen moeten worden overwonnen, zoals milieueffecten en juridische kwesties, is het potentieel van dit project voor de toekomst van duurzame energie veelbelovend.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.