Boppe Yn
Home » Fryslân Pioneert met Duurzaam Bouwen: Huizen van Hennep

Fryslân Pioneert met Duurzaam Bouwen: Huizen van Hennep

Fryslân zet grote stappen op het gebied van duurzaam bouwen. Deskundigen voorspellen dat in de nabije toekomst huizen en wegen gemaakt van hennep, vlas, en andere biologische materialen een normaal beeld zullen zijn. Om deze vorm van biobased bouwen te stimuleren, heeft de Nederlandse overheid 200 miljoen euro beschikbaar gesteld

Biobased Bouwen: Een Revolutie in Constructie

Biobased bouwen verwijst naar het gebruik van bouwmaterialen gemaakt van organisch materiaal of materialen geproduceerd door schimmels, planten, of bacteriën. Deze materialen, zoals hennep en lisdodde, zijn veel milieuvriendelijker dan traditionele materialen zoals steen of beton en dragen bij aan de opname van CO2 in plaats van de uitstoot ervan​​.

Klimaatdoelen en Biobased Bouwen

Volgens klimaatminister Jetten is het inzetten van biologische materialen in de bouw cruciaal om de klimaatdoelen van 2030 te bereiken. Nederland streeft ernaar om tegen 2030 in dertig procent van de nieuwbouwwoningen voor dertig procent biobased materiaal te gebruiken. Dit streven omvat ook het gebruik van biobased materialen in bijvoorbeeld asfalt en straatmeubilair​​​​.

Fryslân: Voorop in de Biobased Revolutie

Circulair Fryslân, een van de organisatoren van een recente bijeenkomst over dit onderwerp, benadrukt dat Fryslân al vooroploopt in Nederland op het gebied van biobased bouwen. Zo is er in Fryslân al zo’n 600 hectare aan hennep en vlas verbouwd, een aanzienlijke oppervlakte vergeleken met andere regio’s​​.

Potentiële CO2 Besparing met Biobased Materialen

Marthijs Roorda, directeur van GreenInclusive, licht toe dat het verbouwen en gebruiken van 50.000 hectare vezelgewas, zoals vlas en hennep, in de bouwsector kan leiden tot een besparing van 1,7 megaton CO2 per jaar. Dit zou gelijk staan aan de jaarlijkse uitstoot van 600.000 auto’s​​.

Kansen voor de Agrarische Sector

Roorda benadrukt ook de belangrijke rol van de agrarische sector in deze transitie. Door het telen van hennep kunnen boeren deelnemen aan de energietransitie en profiteren van CO2-certificaten. Deze aanpak biedt niet alleen milieutechnische voordelen, maar ook financiële kansen voor boeren​​.

Deze innovatieve aanpak van Fryslân in biobased bouwen kan een belangrijke stap voorwaarts betekenen in het realiseren van duurzaamheidsdoelen en het stimuleren van een groenere economie.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.