Boppe Yn
Home » SFO is nu Founded in Friesland

SFO is nu Founded in Friesland

Sterk Fries Ondernemerschap (SFO) heet sinds kort Founded in Friesland. In de afgelopen periode heeft het geïnventariseerd wat zich zoal in de Friese startup wereld afspeelt. Nu wordt deze kennis samen met partners binnen het startupecosysteem van de provincie gedeeld om te kunnen doorontwikkelen.

Innovatie is versterking

Startups zijn belangrijk voor Friesland en Noord-Nederland. Innovatie zorgt immers voor versterking van de Friese economie en werkgelegenheid. Founded in Friesland wil de blinde vlekken in kaart brengen, dus laten zien waar de uitdagingen zitten en hoe deze aangepakt kunnen worden. Ze biedt een platform waarop ze zichtbaar maakt wat er zich afspeelt in de Friese startupwereld. Daarbij wordt nauw samengewerkt met Founded in Groningen, omdat startups in Friesland zich niet altijd willen beperken tot de provincie maar de mogelijkheid willen hebben door te groeien.

 Toename startups

Het uiteindelijke doel: het aantal hoogwaardige startups in de regio te laten toenemen. De komende periode ligt de focus op het toewerken naar een gezamenlijke propositie voor het startupecosysteem samen met alle partners. Nadruk wordt daarbij gelegd op de samenwerking tussen supportpartners en het gezamenlijk (door)ontwikkelen van programma’s waar ze knelpunten ziet ontstaan.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.