Boppe Yn
Home » Werken aan de toekomst van de regio

Werken aan de toekomst van de regio

In het noordoosten van Friesland wordt in de agrarische sector gewerkt aan de toekomst van de regio. De sector moet meer natuur inclusief en circulair worden. Dat kan niet van de ene op de andere dag. In het Fjildlab Noordoost-Fryslân zoekt men naar praktische oplossingen.

Fjildlab Noordoost-Fryslân is een regionaal veldlaboratorium dat werkt aan oplossingen voor praktische problemen waar de boeren en andere ondernemers in de agrarische sector tegen aan lopen. Het streven is een landschap van hoge kwaliteit met een internationale uitstraling waarin wonen en werken, recreatie en toerisme en de diensten van de natuur in balans zijn en bestand tegen de invloeden van klimaatverandering. Duurzame landbouwgerelateerde vraagstukken worden via kenniskringen en projecten aangepakt.

Acht thema’s

Er zijn acht thema’s waarvoor een kenniskring is opgericht die alle relevante partijen verbinden: natuur en landschap, gezonde bodem, water en landbouw, duurzame energie, mest, voer, adaptatie aan verzilting en voedsel en voeding. In mei 2019 kwam de eerste kenniskring bijeen, inmiddels zijn er meer dan honderd ideeën uit voortgekomen die door partijen in het netwerk van het Fjildlab omgezet moeten worden in praktische projecten. Doel is binnen de komende vijf jaar meer dan honderd projecten af te ronden. Daarvoor krijgt het Fjildlab onder meer geld van het Rijk.

Het Fjildlab werkt samen met onder andere gemeenten, mkb-bedrijven, collectieven voor agrarisch natuurbeheer, agrarische ondernemers en kennisinstituten. Iedereen die kansen ziet om mee te werken, goede ideeën of interessante vraagstukken heeft kan zich via de website aanmelden: www.fjildlab.nl.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.