Boppe Yn
Home » Toerisme in Friesland

Toerisme in Friesland

Dat het toerisme in Nederland floreert, heeft de afgelopen tijd wel vaker de ronde gedaan. De provincie die hierbij een groot, dan wel het grootste aandeel heeft, is het noordelijk gelegen Friesland. In de zomer worden de wateren druk bezet door zeilboten en in de winter worden de ijzertjes van de schaatsen scherp geslepen voor de Elfstedentocht. Daarnaast heeft Friesland twee gezichten qua inrichting. Het middeleeuwse karakter is vooral te vinden in het centrum van de grote steden, de eilanden zorgen daarentegen weer voor een natuurlijke aanblik.

De motor achter de economie

Zoals wel blijkt, zijn recreatie en toerisme onmisbaar voor Friesland. Het feit was alleen dat deze sector enigszins stagneerde vanwege de economische crisis. In het jaar 2015 vond er een kentering plaats, Nederland kwam langzaamaan de recessie te boven. Het aantal toeristische overnachtingen zit de laatste jaren behoorlijk in de lift. Sinds 2015 is dit aantal met twee miljoen gestegen tot een totaal van tien miljoen. De culturele hoofdstad 2018 heeft ongetwijfeld mede deze cijfers veroorzaakt. De evenementen waarbij de Friese cultuur en het erfgoed voor het voetlicht gebracht worden, hebben niet alleen veel mensen uit Nederland zelf maar ook van buitenaf aangetrokken.

Binnenlands en buitenlands

Als we kijken naar de cijfers over het toerisme in Friesland, komt al snel naar voren dat het percentage binnenlandse en buitenlandse toeristen niet in evenwicht is. In 2017 was de eindstand 1,4 miljoen binnenlanders en ongeveer 300000 buitenlandse gasten. Volgens het college van Gedeputeerde Staten wordt er een vervijfvoudiging van het buitenlandse aandeel verwacht, waarmee de business van toeristen voor de toekomst als ‘booming’ beschouwd kan worden.

Het Friese landschap, de geschiedenis, de cultuur vormen samen een trio, dat een unieke plaats voor toeristen mogelijk maakt. In de toekomst zal Friesland hierdoor nog een grotere trekpleister worden.

Vestingstad Sloten – Gemeente Gaasterland
Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Reageer

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.