Boppe Yn

Schone energie in Friesland

Waterstof kan op grote schaal als duurzame energiebron ingezet worden. Daarom investeren Noord-Nederlandse bedrijven en overheden gezamenlijk negen miljard euro in het investeringsplan waterstof Noord-Nederland, dat moet zorgen voor een leidende positie in Europa.

Friesland steunt het plan, maar ziet voor zichzelf ook kansen in andere energie-opwekkers.

Kleinschalig

In Friesland blijkt dat vooral kleinschalige toepassingen van waterstof het meest geschikt zijn. Dat past bij het beeld dat de Friezen hebben van energietransitie: lokaal en voor en door de Friezen zelf. Friesland komt met een plan om de waterstofprojecten in kaart te brengen en te realiseren, een plan dat begin 2021 klaar moet zijn.

Andere projecten

Maar in Friesland zijn in de overgang naar schone energie grotere kansen voor warmtewinning uit water en biogas. In Heeg bijvoorbeeld zijn al vergevorderde plannen om alle woningen van het dorp te verwarmen met water uit de Hegemer Mar. Dat past beter bij het landschap dan het gebruik van waterstof. En uiteindelijk streven alle vormen van schone energie het allemaal hetzelfde doel na: afscheid nemen van steenkool, aardgas en olie.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.