Boppe Yn
Home » Operatie ‘Aanvalsplan Grutto’ van start!

Operatie ‘Aanvalsplan Grutto’ van start!

‘Aanvalsplan Grutto’ is de naam van het plan dat de grutto en andere weidevogels moet redden. Willen we de weidevogels behouden, dan moet er een combinatie van stevige maatregelen, extra geld en een landelijke overheid gevormd worden die er voor zorgt dat alle partijen evenwichtig samen kunnen werken.

Deze week wordt het plan door oud-minister Pieter Winsemius aangeboden aan minister Carola Schouten van Landbouw. Het plan is opgesteld in samenwerking met It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland. Daarnaast is de inbreng van zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties en wetenschappers meegenomen.

Kansrijke gebieden

Het plan pleit er voor in kansrijke gebieden beheer en inrichting volledig in dienst te stellen van de weidevogels. Boeren die deze gebieden bezitten moeten in staat zijn een dergelijk aangepaste bedrijfsvoering economisch rendabel te houden, onder meer door een hogere melkprijs te ontvangen en lagere waterschapslasten te betalen.

Aangepast beheer

In dertig grote kerngebieden van elk ongeveer duizend hectare is een hoog waterpeil nodig, moet minder vee gehouden worden, is aangepast beheer vereist met latere maaidata, ruige mest en kruidenrijke weilanden en is een aanpak tegen predatie nodig. Het plan past binnen het landelijke Abe Lenstra-overleg, onder leiding van gedeputeerde Douwe Hoogland, dat ook streeft naar een groot aantal weidevogelkerngebieden waarin boeren rendabel kunnen werken. Dat lukt echter niet zonder Haagse steun.

Investering

Het aanvalsplan vraagt van de overheid een jaarlijkse investering van veertig miljoen euro en een eenmalige investering van 35 miljoen die over een paar jaar zou moeten worden verdeeld.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.