Boppe Yn
Home » 110 miljoen euro voor de oevers van de Friese IJsselmeerkust

110 miljoen euro voor de oevers van de Friese IJsselmeerkust

Het Rijk steekt ruim 110 miljoen euro in natuurprojecten rond het IJsselmeergebied. Het gaat om projecten voor de PAGW, de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Er is tot 2032 in totaal 248 miljoen euro beschikbaar.

Het doel van het project is om de ecologie van de grote wateren te verbeteren. Ook dient het waternetwerk toekomstbestendig te worden. In het IJsselmeergebied worden in toaal vijf projecten gestart.

Friese IJsselmeerkust op de schop

De Friese IJsselmeerkust is onderdeel van het plan van aanpak. Hier wordt gewerkt aan het verbeteren van de natuur en de ecologische waterkwaliteit. Er worden onder andere achteroevers, ondiepe oeverzones en voorzieningen voor vismigratie aangelegd.

Vogelbescherming blij met extra injectie

Het IJsselmeer is ontstaan door het indijken van de Zuiderzee. Dat zorgde voor veiligheid, maar daardoor verdween ook de dynamiek. Door de harde dijkranden, het ontbreken van zachte land- en waterovergangen en het verbinden met het achterland en de zee zijn vis- en vogelstanden afgenomen. Daarom is Vogelbescherming Nederland blij met het geld en de projecten. “

De toekenning van de PAGW-gelden maakt het mogelijk om op vier plekken cruciale land- waterovergangen te realiseren inclusief de nodige verbindingen met het achterland en de zee. Daar zal niet alleen de visstand aanzienlijk mee verbeteren, maar ook visetende en onder druk staande vogels als de visdief.

Ecoloog Annelies Blankena van de Vogelbescherming.
Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Reageer

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.