Boppe Yn

Natuurvriendelijke oevers

Delen van de Linde, de Tsjonger, de Nije Swemmer, de Stoppelsoal, het Van Harinxmakanaal en het Streamkanaal worden aangepakt. Zij krijgen natuurvriendelijke oevers die wateroverlast bij extreme neerslag moeten beperken en de ecologische waterkwaliteit gaan verbeteren. Het project start in 2021.

Zonlicht en ruimte

De vaarten krijgen luwe oevers waar het zonlicht beter de bodem kan bereiken. Daarmee ontstaat een geschikter leefgebied voor waterplanten- en dieren. Ook worden de vaarten verbreed, waardoor bij jaarlijks onderhoud een twee meter brede strook van waterplanten kan blijven staan; het ene jaar aan de ene kant van de vaart en het andere jaar aan de andere kant.

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het Wetterskip bekostigen het project, waarvoor 3,2 miljoen euro is uitgetrokken.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppe Yn Fryslan beoordeelt dagelijkse het nieuws uit Friesland.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.