Boppe Yn
Home » Meer kringloop in de landbouw

Meer kringloop in de landbouw

Agrifirm, Avebé, Cosun en FrieslandCampina onderzoeken samen met het UMCG hoe eiwittransitie met klimaat neutrale ketens vorm kan krijgen. Dit moet er toe leiden dat efficiënter met deze grondstof uit de veehouderij en akkerbouw wordt omgegaan. Dat heeft een positief effect op het verminderen van stikstofuitstoot en geeft het milieu een boost. Ook het LTO is betrokken.

Het gaat om een project van tien jaar waarin honderd miljoen euro zit aan investeringen en ontwikkelingen van nieuwe processen. De bedoeling is eiwitproductie meer lokaal plaats te laten vinden als vervanging van de soja-import en een grote efficiëntieslag te maken in de keten.

Aantal initiatieven

Bij wijze van start wordt er een proeffabriek gebouwd voor de verwerking van bietenblad, dat nu nog op het land blijft liggen, wordt ingezet op eiwitrijke gewassen, wordt een fabriek gebouwd voor de verwerking van eiwitgewassen voor humane voeding, gekeken naar manieren voor energiezuiniger drogen van (eiwitrijke) akkerbouwproducten en wil men meer inzicht krijgen in de gezondheidseffecten van voeding, onder andere uit alternatieve eiwitgewassen.

Meer onderzoek

Ook de AgroAgenda, een samenwerkingsverband tussen boeren, burgers en andere betrokkenen bij de landbouw(productie) werkt aan een project voor het stimuleren van kringlooplandbouw.

De universiteiten van Groningen en Wageningen zijn bezig met een onderzoek naar manieren om in de landbouw de kringlopen beter gesloten te maken. Een onderzoeksgroep zoekt naar voorbeelden van boeren of samenwerkingsverbanden die al op de goede weg zijn. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de Noardlike Fryske Wâlden.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.