Boppe Yn
Home » Drones voor weidevogels

Drones voor weidevogels

De provincie Friesland gaat drones inzetten voor een betere bescherming van weidevogels, hazen en reeën. Boeren krijgen met behulp van de beelden een goed idee van de locatie van de nesten zodat ze daar tijdens het bewerken of maaien van het land beter rekening mee kunnen houden. Maar ook de Bond Friese Vogelwachten en Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) zouden gebruik moeten maken van de drones.

Beter beheer weidevogels

Elk jaar neemt het aantal weidevogelnesten af. Dat heeft voor een deel met de klimaatveranderingen te maken, maar ook het beheer kan beter. Met luchtbeelden wordt dat mogelijk. FNP-voorzitter Wopke Veenstra diende een motie in voor de aanschaf van de drones bij de Provinciale Staten. Hij pleit voor de aanschaf van vier drones.

De drones kosten, inclusief een opleiding voor het gebruik, 25.000 euro per stuk. Het college neemt voor november 2020 een besluit over de aantallen aan te schaffen drones en hoe de drones

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.