Boppe Yn

De ooievaar is langs geweest…

… en heeft het jong van een zeearend gebracht. It Fryske Gea meldt dat er een paar zeearenden in haar gebied een jong heeft gekregen. Dat maakt het derde nest waar een jong is geboren in het gebied dat It Fryske Gea beheerd.

Zeearend in Friesland

De andere twee locaties zijn bij de Alde Feanen en in het Koudumerbosk bij Koudum. De nieuwe locatie wordt geheim gehouden, omdat het jong en zijn ouders veel baat hebben bij rust. Rond de locatie staan borden en het land is verboden terrein, zo is afgesproken met de eigenaar.

Als mensen te dicht bij een zeearendsnest komen krijgt It Fryske Gea daar een melding van. Vorig jaar leidde dat zelfs tot twee processen-verbaal voor mensen die tegen de regels en waarschuwingen in toch te dicht bij kwamen. Komt er een melding binnen, dan kan iemand er binnen enkele minuten zijn.

Uitbreiding populatie zeearenden

De vogels komen uit Duitsland en Scandinavië, waar ze eerst bejaard werden, maar nu beschermd zijn. Daardoor breidt de populatie zich uit en verspreiden de vogels zich ook buiten de twee landen. In 2006 nestelde een paar zeearenden bij de Oostvaardersplassen. Langzaam werd dit gebied uitgebreid, onder andere naar Friesland. In heel Friesland zijn nu vijf plekken waar zeearenden een nest hebben. Alle nesten staan onder continu toezicht, onder meer door middel van camerabewaking.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.