Boppe Yn

Bolsward heeft oplossing stikstofprobleem?!

Het bedrijf “Hi, I’m Algea” uit Bolsward zou zomaar een ultiem antwoord kunnen hebben voor het stikstofvraagstuk. Het bedrijf heeft namelijk een formule bedacht waarin kleine organismen zoals algen het ammoniak- en stikstofprobleem voor ons oplossen.  

TIjdens het Week van de Wetenschap toonde het bedrijf een proefopstelling van algentanks. Zo’n tank bestaat uit een apparaat dat mest in een gesloten systeem scheidt.

Doordat het mest wordt gescheiden in een gesloten systeem kan het ammoniak niet ontsnappen. Nadat de mest is gescheiden wordt het grootste stikstof bevattende deel aan de algen gegeven. Deze maken er eiwitten van, wat weer een belangrijke voedingsstof is. Bij dit proces nemen de algen ook nog eens CO2 op en maken ze bovendien grondstoffen die voor onder andere de farmaceutische industrie belangrijk zijn.

Henk Jan Hulshoff van het bedrijf “Hi, I’m Algea” denkt zelfs dat een boer uiteindelijk helemaal de ammoniak- en stikstofuitstoot kan recyclen. Zo zal er ook geen mest meer op het weiland verschijnen. Maar dat zijn niet de enige voordelen van de algen. De eiwitten die ze produceren nemen de plaats in van het krachtvoer wat het vee eerst kreeg. 

Ook de kippen- en varkenshouders kunnen gebruik maken van het innovatieve systeem. De tweede demonstratie van het bedrijf is over een half jaar, daarna wil het bedrijf “Hi, I’m Algea” met 2 demonstratiesystemen van verschillende groottes op de markt komen! 

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Reageer

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.