Boppe Yn
Home » Boeren laten zich niet uitkopen

Boeren laten zich niet uitkopen

Veel boeren zien niets in het idee zich te laten uitkopen als zij hun bedrijf bij Natura-2000 gebieden hebben. Begin augustus al maakten de biologische boeren in Fryslân duidelijk dat de maatregel op lange termijn weinig effect heeft op de verduurzaming van de landbouw. Nu krijgen zij ook steun van landbouworganisatie LTO Nederland.

Een betere oplossingen vinden ze het doen van ruilverkaveling in een groter gebied, waarbij weilanden naast natuurgebieden wel exensief gebruikt worden. De aanpak zoals die eerder werd gebruikt bij landinrichtingen zou daarvoor bijvoorbeeld geschikt zijn. Wat wel betekent dit dat niet alleen boeren nabij het Natura-2000 gebied hier mee te maken krijgen, maar ook boeren in het hele gebied. Dit zou dan allemaal in goed overleg gaan, zoals bij landinrichting gebruikelijk is.

Biologische boeren

Biologische melkveehouders vinden dat hun manier van werken momenteel het meest dicht in de buurt van circulaire landbouw komt zoals het Rijk dit voor ogen heeft. Ze zien het liefst dat de hele sector biologisch wordt, maar het LTO wijst dat idee van de hand. Reguliere boeren presteren ook steeds beter op het gebied van het gebruik van minder kunstmest, medicijnen en andere stoffen van buiten de boerderij. Bovendien zou het de markt voor biologische producten niet ten goede komen voor de reeds bestaande biologische boeren, zo verwacht de landbouworganisatie.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.