Boppe Yn

Friesland is een ‘Blue Zone’, ofwel Bloeizone Friesland

Friezen waarderen de leefbaarheid in hun omgeving. Toch kan het altijd beter. Daarom heeft de provincie Fryslân 100.000 euro aan subsidie vrijgemaakt om in Friesland Blue zones te maken. Of, zoals ze in Friesland zeggen, ‘Bloeizone’.

Een Bloeizone is een gebied met meer groen, meer betrokkenheid bij elkaar, een gebied waar je kan bewegen, kan ontspannen. Je kan er eenvoudig komen, je kan er gezond eten en financieel goed rondkomen. Mensen zijn er gelukkiger en gezonder en worden er ouder. Het zijn gebieden die op elkaar lijken, waar de bevolking op dezelfde manier leeft met elkaar en met de natuur.

Blue Zone Friesland

Het doel is om in meerdere regio’s in Friesland een Bloeizone te laten ontkiemen en groeien. Healthy Ageing Network Noord Nederland (HANNN) heeft de opdracht gekregen om met de subsidie ontwikkelingen in gang te zetten, waardoor steeds meer Bloeizones in de provincie komen. Ze moeten passen bij de eigen identiteit van Friesland en geen kopie worden van andere Blue zones. Dat gaat in samenwerking met de werkgroep Bloeizone Fryslân en diverse andere partijen zoals inwonersinitiatieven, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid.

Ontwikkelplan Blue Zone Friesland

Het manifest is uitgewerkt in het ontwikkelplan ‘Bloeizone Fryslân’, dat zich vooral richt op het ondersteunen van lokale initiatieven. Het organiseren van leer- en inspiratiemomenten, helpen bij het zoeken naar financiële middelen en het opzetten van een lobby zijn voorbeelden van ondersteuning. Een andere pijler richt zich op brede provinciale ontwikkelingen en de mogelijkheid beleid, projecten en initiatieven aan elkaar te koppelen.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.