Boppe Yn
Home » Balklandpark met inspraak van de bewoners

Balklandpark met inspraak van de bewoners

Balklandpark is een nieuw stadspark met ruimte voor sport, spel en recreatie. Dit komt voor uit de uitdaging: de bewoners van de Zuidergrachtwal hebben eerder dit jaar de gemeente gezegd dat ze een beter plan hebben voor het noordelijk deel van het park. Inmiddels ligt er een uitgewerkt plan klaar.

Het originele plan had volgens de bewoners te weinig rust, beleving en natuur – punten die eerder wel ter sprake waren gekomen bij de planvorming, maar niet in het uiteindelijke plan voor de ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied waren opgenomen. Dus vormden de bewoners een werkgroep en deden een beroep op het ‘Right to Challenge’ en daagden de gemeente uit: ‘We denken een beter, slimmer en aantrekkelijker plan te hebben.’.

Ecologisch

Het noordelijk deel van het Balklandpark moet een dubbelfunctie krijgen; het wordt een ecologisch stadspark dat bijdraagt aan de biodiversiteit én biedt bezoekers beleving, welzijn, kennisoverdracht en bewustwording. Het wordt een uniek onderdeel van één of meerdere wandelroutes die ook door de stad lopen en biedt een podium voor groene burgerinitiatieven. Het moet zich onder andere gaan lenen voor praktijkopdrachten van lagere scholen, waarin kinderen op ontdekkingsreis kunnen en er voldoende aanleiding is om te bewegen.

Maatschappelijke meerwaarde

De gemeente Harlingen had wel een eis: de werkgroep moest de maatschappelijke meerwaarde aantonen. De werkgroep had daar een goed antwoord op. Om te beginnen zijn de natuur en biodiversiteit beter af in het ecologische park, daarnaast krijgt de natuur, die nu nog onderbelicht is, aandacht en wil de werkgroep een mooie omgeving creëren die respect afdwingt en jongeren kan inspireren. En welzijn komt zeker aan bod; beleving van de natuur is waar veel mensen blij van worden. Ten slotte stelt de werkgroep dat er meer draagvlak is voor een plan waar de buurt voor honderd procent achter staat, wat de kans op overlast en verpaupering aanzienlijk verkleint.

De gemeenteraad heeft de eerste stappen inmiddels gezet voor de aanleg van het Balklandpark.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.