Boppe Yn
Home » Slimme straatverlichting

Slimme straatverlichting

Vanaf half augustus wordt in Friesland een nieuw systeem aangebracht om straatverlichting meer flexibel te kunnen besturen. Het is een digitaal systeem dat in de plaats komt van het ToonFrequent (TF) signaal. Netbeheerder Liander vervangt de oude kastjes.

Energie besparen

Het TF signaal wordt nu twee keer per dag verstuurd via de elektriciteitsnetten (behalve in Leeuwarden), eenmaal om de verlichting aan en eenmaal om het alle lichten weer uit te zetten. Met de digitalisering is deze manier van aansturen echter achterhaald. Nieuwe digitale technologie is betrouwbaarder en biedt een breder scala aan mogelijkheden. Gemeenten kunnen hiermee bijvoorbeeld verlichting besturen per wijk. Hiermee besparen ze energie en bevorderen ze de veiligheid op straat.

Niet alle TF kastjes blijken goed geregistreerd. Als alle geregistreerde kastjes vervangen zijn wordt overdag op een aantal dagen het TF signaal gestuurd. Gaan er lampen branden, dan weet Liander dat er nog een TF kastje zit dat vervangen moet worden. Doel is om voor het einde van 2020 alle kastjes vervangen te hebben.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.