Boppe Yn
Home » Landgoed Kippenburg

Landgoed Kippenburg

Friesland heeft een grote rijkdom aan staten en stinzen. Eén daarvan is de Kippenburg, een statig landhuis, maar tegenwoordig zonder kippen.

Kippenburg is een monumentaal gebouw met een landgoed van dertig hectare. In de negentiende eeuw was het eigendom van de familie Van Swinderen.

Hoenderfokkerij

In de eerste helft van de negentiende eeuw begint jonkheer Oncko van Swinderen een hoenderfokkerij en liet in 1830 ten noorden van Oudemirnum en ten zuidwesten van Balk een landhuis bouwen, dat de naam Kippenburg kreeg. Een kippenfokkerij bleek echter niet rendabel, en Van Swinderen besloot het huis een andere bestemming te geven: die van herberg. Dat bleek meer op te leveren. Meer dan honderd jaar, van 1854 tot 1985 heeft het landhuis een recreatieve functie vervuld in Gaasterland. Mede dankzij de prachtige ligging in het groene hart van Gaasterland was dit een van de bekendste uitspanningen van Friesland.

Gegoede namen

Bezit vererfde vaak in de vrouwelijke lijn met steeds wisselende achternamen. Het huis is op die manier bijvoorbeeld ook in bezit geweest van de familie Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren. Nog steeds, nu zes generaties later, is het landhuis in bezit van een afstammeling van de familie Van Swinderen: jonkvrouw A. M. J. van Panhuys. Het is inmiddels een rijksmonument en tegenwoordig in zijn geheel te huur voor groepen.

Ook is het NSW landgoed. Het bestaat uit het landhuis, een boerderij, paardendekstations, bos, waterpoelen, natuurland en weilanden die worden omzoomd door historische eikenlanen. Op de landbouwpercelen is sprake van extensief landbouwgebruik en er wordt beweid met Friese stamboekpaarden. Het landgoed ligt aan de gekanaliseerde waterloop De Luts, vanaf waar je het markante witte huis goed kan zien.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.