Boppe Yn
Home » Een beroemd Fries geslacht

Een beroemd Fries geslacht

Van Harinxma thoe Slooten is een van oorsprong Fries adellijk geslacht. De stamreeks begint voor zover bekend met Idzard Hettinga die voor het eerst in de boeken staat in 1449. Zijn kinderen en hun nageslacht waren vooral actief als grietmannen en bestuurders in Friesland, maar werden later ook actief op nationaal bestuurlijk niveau.

Verschillende zoons en dochters volgden, en in de loop der eeuwen werd de naam aangepast naar Van Harinxma thoe Slooten. In 1814 werd één van de kinderen erkend als edele van Friesland. In 1822 volgde erkenning van zijn nageslacht van de titel van baron(es).

Commissaris van de Koningin

Pieter Albert Vincent baron van Harinxma thoe Slooten (Beetsterzwaag 22 oktober 1870 – 5 augustus 1954) was Commissaris van de Koningin van de provincie Friesland. Hij was zeer betrokken bij de provincie en werd een stimulans voor de ontwikkelingen op waterstaatkundig gebied. Naar hem werd een belangrijke scheepvaartroute genoemd: het Van Harinxmakanaal.

Het Nederlands was Van Harinxma goed machtig, maar had een regionaal tintje. Er is een anekdote bekend dat hij tegen een nieuwkomer in de Provinciale Staten zei ‘Wy bin hier went om geen Fries maar Nederlands te praten.’.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.