Boppe Yn

5 historische veldslagen van het Friese krijgersvolk

Friezen waren tijdens de middeleeuwen een geducht krijgersvolk. Hoewel een klein en relatief dunbevolkt gebied, bleek Friesland voor indringers een waardig tegenstander. De Friezen wisten Frankische krijgsheren, Hollandse graven en Duitse Keizers smadelijke nederlagen toe te brengen op het slagveld. Vijf slagen uitgelicht.

Slag bij Warns

Graaf Willem IV van Holland besloot na een aantal glorieuze militaire avonturen in 1344 Friesland te onderwerpen. In 1345 stak het Hollandse invasieleger de Zuiderzee over, waarna het naar Stavoren wilde oprukken. Op 26 september onderschepten de Friezen Willems krijgsmacht bij Warns, waarbij zijn mannen met hun zware harnassen in het drassige landschap behoorlijk in het nadeel bleken. De Friezen dreven de Hollanders letterlijk de zee in en graaf Willem zelf liet in deze slag het leven.

Slag bij Keulen

In de achtste eeuw was Friesland een koninkrijk. De heidense Friezen trokken de aandacht van het Merovingische Rijk, en de christelijke Franken stuurden zendelingen naar Friesland om hen te bekeren. Dat leidde tot wrijving tussen beide koninkrijken, en uiteindelijk tot oorlog. Tussen 690 en 695 veroverden Franken grote delen van Friesland. In 715 besloot de Friese koning Redbad tot een tegenaanval. Er heerste verdeeldheid onder de Franken, waar Redbad handig gebruik van maakte en in 716 al rukte hij langs de Rijn op tot hij bij Keulen op het Frankische leger onder aanvoering van Karel Martel stuitte. Redbad won de daaropvolgende slag. Overigens was de victorie van korte duur. In 719, na de dood van Redbad veroverden de Franken het Friese koninkrijk stap voor stap.

Slag bij Vlaardingen

In de vroege middeleeuwen stond het gebied van het huidige Noord- en Zuidholland bekend onder de naam West-Friesland. Toen graaf Dirk III in 1018 tol bij Vlaardingen instelde deed hij dit ook als graaf van West-Friesland. De Duitse Keizer Hendrik II was woedend op zijn vazal, en stuurde een strafexpeditie van drieduizend man naar de machtsbasis van Dirk in Vlaardingen om hier een einde aan te maken. Het bleek een moerassige weg en paniek stak de kop op toen het gerucht ging dat de achterhoede aangevallen werd. Dirk profiteerde van deze wanorde in de expeditie door met zijn duizend man de keizerlijke troepen in een hinderlaag te lokken en op de vlucht te jagen. Het werd een verpletterende overwinning en de graaf kon zijn gang blijven gaan.

De vijfde kruistocht

In 1214 werden de Friezen aangespoord om naar het Heilige Land af te reizen om Jeruzalem te bevrijden in de vijfde kruistocht. Meer dan tweeduizend Friezen legden de kruisgelofte af. Pas in juni 1217 vertrok de kruisvaardersvloot met kruisvaarders uit alle gewesten van de Lage Landen. Slechts een derde van de vloot bereikte in mei 1218 Palestina door de vele tegenslagen die zij op hun weg tegen kwamen. Men besloot naar Egypte te varen om de strategische kuststad Damiate in te nemen. De stad werd beschermd door een dikke ketting, gespannen tussen twee torens. De Friezen bouwden een drijvend fort op twee samengeklonken schepen om de muren van de kettingtorens te bestormen. De volgende dag waren de torens ingenomen. De winter daarop trokken veel Friezen naar huis. Ondanks deze kleine triomf leverde de kruistocht uiteindelijk maar weinig op.

Slag bij Hooghoud

In de dertiende eeuw was Holland uitgegroeid tot een machtig graafschap. Dat lag voortdurend overhoop met Friesland. De Hollandse graaf Willem II was in 1252 gekozen tot Roomskoning, dus opvolger van de Duitse Keizer, maar was bang dat de Friezen Holland zouden aanvallen in zijn afwezigheid. In 1256 zette hij dus de aanval in, splitste zijn leger in tweeën en voerde zelf het voetvolk aan. Over een bevroren meer probeerde hij Hooghoud te bereiken op 28 januari. Hijzelf snelde vooruit op zijn paard, zijn troepen bleven achter. De Friezen wachtten de troepen op, kregen Willem in het oog en vielen aan. Door een haastige manoeuvre zakte zijn paard door het ijs, waarna de toekomstige keizer gedood werd. Van schrik sloegen zijn troepen glibberend over het ijs op de vlucht, en werden afgeslacht door de Friezen.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Reageer

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.