Boppe Yn

Bijzonder verhaal achter de Friese zoeaven

Feije Bies werd geboren in Wergea en was één van de 74 Friese katholieke vrijwilligers uit Europa en Canada die de kerkelijke staat verdedigden tijdens de eenwording van Italië. In een blauwgrijs uniform met pofbroek, kort jasje met rode bies en kepie trokken ze ten strijde.

Feije was kuiper toen hij in 1867 zijn woonplaats Tirns verliet en zoeaaf werd in het pauselijke leger in Midden-Italië, om, zoals zijn bidprentje later laat zien zijn jeugdige leven ten offer te brengen, liever dan de verwoesting der heilige dingen te aanschouwen. Inderdaad overleed Feije door verwondingen in de strijd. Hij liep een slangenbeet op, later brak hij bij een oefening een teen. Tijdens verlof in Nederland werd de teen geamputeerd, maar het mocht niet meer baten. Hij overleed in februari 1870.

Het verhaal van Feije is samen met verhalen van andere jongen die zoeaaf werden opgetekend in het boek ‘Een Vergeten Leger – Geschiedenis van de Friese Zouaven’, geschreven door auteur en pastoor Henk Nota. Ook laat het boek het leven ná het leger zien, als de jongen weer thuis zijn en het gewone leven oppakken. Nederlandse parochies leverden tussen 1860 en 1870 ruim 3100 soldaten voor de paus.

Geen Nederlandschap

Zoeaven die terug keerden uit het leger waren geen bevoorrechte groep. Ze konden geen baan krijgen bij de overheid en hoefden niet te rekenen op steun van de overheid (uitgezonderd een kleine groep die toestemming vroeg en kreeg van koning Willem III). Ze raakten het Nederlandschap kwijt na te hebben gediend in een vreemd leger. Zo kreeg Feije Bies een armenbegrafenis, wat de mensen schandalig vonden. Want hoewel ze hun Nederlandschap kwijt waren, werden de zoeaven wel breed gewaardeerd om wat ze voor de paus deden. Pas later zijn alle zoeaven gerehabiliteerd, maar pas na hun overlijden.

Wel werd er tijdens hun leven de Algemene Nederlandse Zoeavenbond opgericht, die met collectes en andere inzamelacties geld bijeen bracht om de veteranen op hun oude dag te ondersteunen. In 1946 overleed de laatste zoeaaf, waarmee de bond werd opgeheven.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.