Boppe Yn

Meer inwoners voor Friesland

Friesland had eind 2020 ruim 65100 inwoners, meldt het CBS. In 2020 is het aantal inwoners met ongeveer 0,2 procent gegroeid.

Er overleden in 2020 meer mensen dan dat er geboren werden. Door een positief migratie- en verhuissaldo was er echter toch sprake van een toename.

Stijgers en dalers

In Westerstellingwerf en Harlingen nam de bevolking per duizend inwoners met zeven toe. In Noardeast-Fryslân, dat traditioneel een krimpstatus heeft, nam het aantal inwoners met 0,55 procent toe.

Alleen op Ameland en in Achtkarspelen, Leeuwarden en Smallingerland werden meer mensen geboren dan er overleden.

Op Schiermonnikoog was de afname percentueel gezien het grootste, maar daar wonen nog geen duizend mensen. Vlieland had de sterkste stijging met 3,9 procent.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.