Boppe Yn

Holwerd aan zee

Het project Holwerd aan Zee is weer een stap dichter bij de realisatie met de aanschaf van twee stukken grond van respectievelijk veertien en achttien hectare. De grond gaat gebruikt worden als getijdemeer en kan deels ingezet worden als ruilgrond bij kavelruil.

Grondonderzoek

Ook het grondonderzoek gaat deze week van start. Dat bestaat uit diepe grondboringen voor onderzoek op het toekomstige traject van de vaargeul en het getijdemeer naar milieu-hygiënische kwaliteit, de kwaliteit van het materiaal en de bodemopbouw.

Veel voordelen

Het project Holwerd aan Zee heeft het plan om een doorbraak in de zeedijk te maken waarmee de verbinding tussen de Waddenzee en het achterland hersteld wordt. Het is een ecologische kans voor de kwelders, waddenvogels, migrerende vissen en andere plant- en diersoorten die baat hebben bij meer variatie in de kwelders, brakke zones en een natuurlijke zoet-zout overgang. Het dorp Holwerd en de hele regio gaan economisch profiteren van de doorbraak in de zeedijk.

Holwerd aan Zee is een initiatief van onder meer de Provincie Fryslan, Stichting Holwerd aan Zee en de Vogelbescherming Nederland.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.