Boppe Yn

Friese natuur verbeteren in het Ecomunitypark

Het Ecomunitypark in Oosterwolde heeft een verlenging van vijf jaar gekregen voor de ontheffing tijdelijke natuur. Eén hectare grond is hier ingericht met tijdelijke natuur om de biodiversiteit te verbeteren.

Studenten van hogeschool Van Hall Larenstein hebben het terrein onderzocht. Ze kwamen tot de conclusie dat de tijdelijke natuur heeft gezorgd voor een groei in de amfibie populatie. Tevens was in de zomermaanden de insectendichtheid bij het water groot. Daarnaast zagen de studenten sporen van wild, zoals reeën, marterachtigen en dassen.

Tijdelijke natuur

Tijdelijke natuur is natuur die spontaan ontstaat als wordt afgezien van een natuurwerend beheer. En flora en fauna dus hun gang kunnen gaan. Het is goed voor een verscheidenheid aan diersoorten. Bovendien heeft de grondeigenaar op beheerkosten, slechts een enkele ecologische maaibeurt is genoeg. Grondeigenaren hebben vooraf juridische toestemming geregeld om te natuur op een later tijdstip te mogen verwijderen.

Beschermde diersoorten

De ontheffing tijdelijke natuur geeft terreineigenaren ook toestemming om – met de juiste aanpak – streng beschermde diersoorten die zich vestigen in de tijdelijke natuur, weer te verwijderen als er plannen zijn te gaan bouwen. Eerder was het opduiken van een beschermde diersoort een nachtmerrie voor grondeigenaren en ontwikkelaars.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.