Boppe Yn

Friese Namen: Jongensnamen en Meisjesnamen uit Friesland

Friese namen zijn diepgeworteld in de rijke cultuur en geschiedenis van Friesland, een unieke provincie in het noorden van Nederland. Deze namen zijn niet alleen populair in hun thuisregio maar hebben ook hun weg gevonden naar andere delen van Nederland en daarbuiten. Of je nu op zoek bent naar een naam met een krachtige betekenis of iets dat jouw Friese herkomst eert, deze gids helpt je bij het vinden van de perfecte Friese naam voor jouw kindje.

Wat maakt Friese namen uniek?

Kort en Krachtig: Friese namen zijn vaak kort en bondig, meestal niet langer dan twee lettergrepen, wat ze gemakkelijk uitspreekbaar maakt. Eindklanken: Vele Friese jongensnamen eindigen op een -o, terwijl meisjesnamen vaak eindigen op -e of -tje, wat ze een melodieuze klank geeft. Unisex Opties: Een aanzienlijk aantal Friese namen is unisex, wat ze een veelzijdige keuze maakt voor ouders die de geslachtsaanduiding van hun kind liever open houden.

Populaire Friese jongensnamen en hun betekenissen:

 • Abe: Kort voor ‘Abraham’ wat ‘vader van vele’ betekent; populair vanwege Abe Lenstra, een beroemde Friese voetballer.
 • Bauke: Betekent ‘strijd’, perfect voor een sterk, moedig jongetje.
 • Jelle: Betekent ‘waarde’ of ‘betaling’, traditioneel en charmant.
 • Sjoerd: Betekent ‘overwinning’, een naam met een krachtige uitstraling.
 • Friso: Historisch gezien een naam die ‘de Fries’ betekent, ideaal voor iemand trots op zijn Friese roots.

Populaire Friese meisjesnamen en hun betekenissen:

 • Fenna: Betekent ‘vrede’, en is zeer populair in heel Nederland.
 • Yfke: Afgeleid van ‘Ive’, wat ‘taxusboom’ symboliseert; uniek en zeldzaam.
 • Dieuwertje: Betekent ‘beschermer van het volk’, zowel sterk als sierlijk.
 • Renske: Afkomstig van ‘Renée’, betekent ‘wedergeboren’; klassiek en tijdloos.
 • Benthe: De gezegende; zacht en melodieus.

Hoe kies je de perfecte Friese naam:

 1. Betekenis: Overweeg wat je wilt dat de naam representeert; veel Friese namen hebben krachtige en positieve betekenissen.
 2. Klank: De naam moet goed klinken samen met de achternaam en eventuele middelnamen.
 3. Uniekheid: Sommige ouders kiezen voor minder bekende namen om uniciteit te garanderen.
 4. Culturele Waarde: Een naam die de Friese afkomst benadrukt, kan een prachtige ode zijn aan jouw erfgoed.

Friese namen en hun culturele impact:

Friese namen dragen een stukje van de rijke geschiedenis en cultuur van Friesland met zich mee. Ze reflecteren vaak de natuur, historische gebeurtenissen of de mythologie van het gebied. Namen zoals Eelke (nobel), Hidde (strijd), en Tjitske (volk) zijn niet alleen populair vanwege hun klanken maar ook vanwege de verhalen die ze vertellen.

Voorbeelden van Friese namen in de praktijk:

 • Silke, een naam die ‘zege’ betekent, is populair geworden door de Olympische zeilster Silke Huisman.
 • Doutzen, geïnternationaliseerd door het supermodel Doutzen Kroes, toont de globale aantrekkingskracht van Friese namen.

Conclusie:

Of je nu een naam zoekt die ‘sterk’, ‘nobel’, of ‘beschermer’ betekent, Friese namen bieden een prachtig palet van opties die rijk zijn aan culturele waarden en betekenis. Ze zijn niet alleen een eerbetoon aan de Friese cultuur, maar bieden ook unieke en tijdloze opties voor jouw kind. Kies een naam die resonant is met jouw waarden, wensen en de identiteit die je voor jouw kind voor ogen hebt.

Met deze gids ben je goed op weg om een prachtige Friese naam te kiezen die niet alleen uniek is maar ook resonant en betekenisvol. Hieronder vind je de top 100 Friese jongesnamen en de top 100 Friese meisjesnamen. Happy naming!

Lijst 100 Friese jongesnamen

 1. Aldert – sterk, volwassen, ervaren
 2. Bauke – sterk, dapper
 3. Binne – zoon van geluk
 4. Douwe – beroemde wolf
 5. Duco – wolf van het volk
 6. Haite – met de gezichten naar elkaar
 7. Hessel – stabiel, vastberaden
 8. Hidde – verborgen, geheim
 9. Hylke – strijd
 10. Imbert – groot, geweldig, stralend
 11. Jabik – bedrieger
 12. Jelle – waarde, vergelding
 13. Jelte – edel, nobel
 14. Jetze – recht
 15. Jorn – moedige vriend
 16. Jurre – strijder
 17. Klaas – overwinnaar van het volk
 18. Kornelis – gehoornde
 19. Laus – lof, lofprijzing
 20. Lemme – bos
 21. Matsen – ik strijd
 22. Meindert – ontmoeting
 23. Melle – ontmoeting
 24. Nanne – hij zal genadig zijn
 25. Obbe – schitterend in/op het erfgoed
 26. Ole – erfgoed
 27. Pyke – rots
 28. Renze – ik verdien geheel
 29. Rimmert – roem, vermaard
 30. Rinse – raadgever
 31. Sil – zege, victorie
 32. Sipke – zege, overwinning
 33. Sivert – door zege vrede brengen
 34. Sjirk – overwinning, zege
 35. Sytze – overwinning, zege
 36. Tako – hart
 37. Teije – geschenk van God
 38. Tibbe – beroemd
 39. Tieme – volk
 40. Ubbe – schitterend door zijn erfgrond
 41. Ulbe – erfgenaam van de erfenis
 42. Valke – valkenjacht
 43. Walke – kleermaker
 44. Watze – heersen
 45. Wessel – beschermer van het leger
 46. Wido – hout
 47. Ybe – edel, werkzaamheid
 48. Ynso – God voorziet en maakt beter
 49. Feike – vrede, bescherming
 50. Gerben – speer, dapper
 51. Idsert – ijzersterk
 52. Jitse – beschermer
 53. Karel – mannelijk, sterk
 54. Marten – gewijd aan Mars
 55. Oane – de genadige
 56. Pier – rots
 57. Reitze – raadgever
 58. Tjeerd – volk
 59. Wieger – strijder in het leger
 60. Abe – door adel schitterend
 61. Bartel – zoon van Talmai, de ploeger
 62. Diederik – heerser van het volk
 63. Egbert – helder zwaard
 64. Folkert – leider van het volk
 65. Goasse – de goeden
 66. Heerke – heerser
 67. Jouke – geliefd
 68. Klaaske – overwinning
 69. Luite – beroemd in het volk
 70. Meinte – kracht, macht
 71. Noard – uit het noorden
 72. Popke – van de natuur
 73. Ruerd – beroemde heerser
 74. Tjibbe – volk
 75. Wierd – beschermer
 76. Ygram – strijdbijl
 77. Zeno – geschenk van Zeus
 78. Alwin – edele vriend
 79. Bene – de gezegende
 80. Clas – overwinning
 81. Djoerd – beschermer
 82. Eelco – edel, erfgoed
 83. Foppe – de schitterende, roemrijke
 84. Gauke – heerser
 85. Harmen – leger, krijger
 86. Igram – strijdbijl
 87. Joas – Yahweh heeft gegeven
 88. Kjeld – ketel, helm
 89. Lukas – afkomstig uit Lucanië
 90. Menno – kracht, macht
 91. Norwin – vriend uit het noorden
 92. Piter – rots
 93. Rendert – sterke raadgever
 94. Sake – strijder voor de zege
 95. Twan – onschatbare waarde
 96. Wiebe – strijder
 97. Yde – pijl
 98. Zeth – rechtvaardigheid
 99. Andries – mannelijk, dapper
 100. Bart – zoon van de aarde

Lijst 100 Friese meisjesnamen

 1. Aafke – bovenaards, elf
 2. Aaltje – edel, nobel
 3. Aukje – verheven, eerwaardig
 4. Bente – gezegend
 5. Benthe – de gezegende
 6. Boukje – sterk
 7. Dieuwertje – beschermer van het volk
 8. Doutzen – duif
 9. Eelke – edel, erfgoed
 10. Fenna – witte of eerlijke fee
 11. Geertje – sterkte van de speer
 12. Haitske – geluk
 13. Ida – werkzaamheid
 14. Ieke – rijk, machtig
 15. Itske – werkzaamheid
 16. Jente – God is genadig
 17. Jinte – Jahweh is genadig
 18. Jitske – edel
 19. Kampe – kamp, strijd
 20. Liekele – beschermer van het volk
 21. Lyke – Jahweh is mijn god
 22. Lysbeth – God is mijn eed
 23. Meike – bitterheid
 24. Mette – parel
 25. Nynke – genade
 26. Obe – erfgoed
 27. Pieke – rots
 28. Popke – schitterend door roem
 29. Renske – advies, besluit
 30. Rinske – raad
 31. Roelien – beroemd in het land
 32. Sieuwke – zege, overwinning
 33. Sjoukje – brenger van de overwinning en vrede
 34. Tika – beschermer van het volk
 35. Tjarda – beschermer van het volk
 36. Tjitske – rechtvaardig, volk
 37. Ute – voortvarend
 38. Utske – erfgoed
 39. Velta – familie, loyaliteit
 40. Wendela – zwerven
 41. Wiena – uit Wenen
 42. Wieneke – vriend
 43. Wikke – strijd
 44. Yfke – vreugde, geluk
 45. Ymkje – heel mooi, kostbaar
 46. Ynte – lief meisje
 47. Ytske – dorst
 48. Antje – genadig
 49. Brechtsje – de stralende
 50. Djoeke – duif
 51. Eabeltsje – nobel, schitterend
 52. Fardau – vrede, beschermer
 53. Froukje – kleine dame
 54. Gelske – gouden staf
 55. Hylkje – strijd
 56. Imkje – groot, geweldig
 57. Japke – beschermer
 58. Jildou – heilig offer
 59. Joukje – vreugde
 60. Lamkje – lammetje
 61. Mare – zee
 62. Marrit – parel
 63. Nelke – hoorn
 64. Rixt – machtig, aanzienlijk
 65. Sijke – nieuw huis
 66. Sinne – zon
 67. Tialda – volk
 68. Tryntsje – zuiver
 69. Wietske – strijd
 70. Wobke – schitterend door roem
 71. Ybeltsje – edel
 72. Aaf – elf
 73. Bregje – de stralende
 74. Djura – geliefde
 75. Eefke – leven
 76. Femke – meisje
 77. Grietje – parel
 78. Hinke – thuis regeerder
 79. Ilse – aan God gewijd
 80. Janneke – God is genadig
 81. Klaske – overwinnaar van het volk
 82. Lieske – aan God gewijd
 83. Metteke – parel
 84. Nanke – moedige strijder
 85. Pietje – rots
 86. Reina – zuiver
 87. Sanne – lelie
 88. Tanne – dennenboom
 89. Truuske – kracht
 90. Veerke – veerkrachtig
 91. Wiepkje – de stralende
 92. Ytsje – boog van taxushout
 93. Zwaantje – zwaan
 94. Alie – edel
 95. Betje – God is mijn eed
 96. Corrie – meisje, maagd
 97. Elske – aan God gewijd
 98. Frouke – kleine dame
 99. Gepke – vrede
 100. Harmke – leger, krijger

Deze lijsten bieden een diversiteit aan unieke en traditionele Friese namen die rijk zijn aan betekenis en culturele significantie, perfect voor ouders die op zoek zijn naar een diepe connectie met Friese wortels.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.