Boppe Yn

Fryslân vanuit de lucht

Op maandag 20 juli vormden in de avond honderden boeren in een weiland aan de Sint Maartensdyk tussen Ysbrechtum en Scharnegoutum met hun tractoren ‘Fryslân’ en een pompeblêd. Dat werd gefilmd en gefotografeerd door een drone.

Deze actie werd georganiseerd door team AgroNL, afdeling Fryslân en Agractie Fryslân. Doel van de actie was vooral te laten zien hoe de veevoermaatregel onder de boeren leeft. Een protest wilden ze het niet noemen, het was eerder een ‘tonen dat je het niet eens bent met het beleid’.

Spectaculair beeld

In eerste instantie was het idee ‘Fryslân Boppe’ in het weiland te ‘spellen’ met de tractoren. Er was een flinke opkomst van rond de achthonderd boeren met ongeveer vierhonderd tractoren. Maar dat bleek net te weinig voor de twee woorden die men wilde schrijven. Er werd nog geopperd automobilisten het weiland op te laten rijden, maar dat idee werd ook weer verworpen. Uiteindelijk bleken het pompeblêd en ‘Fryslân’ voldoende voor een spectaculair beeld vanuit de lucht.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.