Boppe Yn
Home » Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.boppeyn.nl. De website is eigendom van en wordt onderhouden door Stichting De Friese Mienskip, gevestigd te Heerenveen, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76316785.

Gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden: de Voorwaarden. U dient deze aandachtig door te lezen. Door gebruik te maken van deze website stemt u toe met uw juridische gehoudenheid aan deze Voorwaarden. Indien u deze Voorwaarden niet aanvaardt verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

Gebruik van de website

1. Door gebruik te maken van de inhoud van websites en de mail updates van Stichting De Friese Mienskip, gaat u akkoord met de Voorwaarden en accepteert u zelf de verantwoordelijkheid van uw acties gebaseerd op deze informatie.

2. De informatie wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, onvolkomenheden kunnen desondanks voorkomen. Stichting De Friese Mienskip kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de website en/of gevolgen van het gebruik ervan.

3. Stichting De Friese Mienskip is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Tevens betekent het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, niet dat Stichting De Friese Mienskip en de houder van deze website de producten of diensten op de website van een derde goedkeuren of aanbevelen.

4. De informatie die wordt verstrekt op deze is louter bestemd voor persoonlijk gebruik en informatieve doeleinden. De inhoud is niet opgesteld met het oog op enige specifieke situatie of bijzondere behoefte van enige specifieke ontvanger van deze informatie.

5. Stichting De Friese Mienskip is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet, of slechts vertraagd, kunnen gebruiken van websites van Stichting De Friese Mienskip of door het niet of niet tijdig kunnen gebruik maken van emailberichten als gevolg van een technische storing buiten de verantwoordelijkheid van Stichting De Friese Mienskip.

Intellectueel eigendom

6. De inhoud van deze website wordt beschermd door auteursrechten. Behoudens voor zover uitdrukkelijk toegekend zijn deze auteursrechten eigendom van Stichting De Friese Mienskip en worden zij beschermd met ingang van 2019. Reproductie in enige vorm van enig onderdeel van de inhoud van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting De Friese Mienskip is verboden, behoudens voor het maken van een enkele kopie of een uittreksel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en op voorwaarde dat alle auteursrechtelijke vermeldingen en vermeldingen in verband met andere intellectuele eigendomsrechten, die in deze materialen of op de website zijn opgenomen of beschreven, met de inhoud behouden blijven.

Wijzigingen aan de website

7. De inhoud van deze website inclusief deze disclaimer kunnen door Stichting De Friese Mienskip zonder kennisgeving worden gewijzigd en Stichting De Friese Mienskip is niet verplicht verouderde informatie op de website te verwijderen of deze uitdrukkelijk te markeren als verouderde informatie. Wij wijzen erop dat u niet dient aan te nemen dat de inhoud van deze website altijd actueel is of bijgewerkt, en de inhoud dient ook niet te worden gebruikt als vervanging voor uw onafhankelijke oordeelsvorming. U dient eventuele op deze website geplaatste publicaties of disclaimers aandachtig te lezen en in u op te nemen

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.