Boppe Yn

Stadsschoonheidsprijs van Franeker

Het was de eerste Schoonheidsprijs van Franeker die uitgereikt werd op vrijdag 30 oktober. De eer viel te beurt aan het dubbelpand van Albert Idzinga en zijn partner Dorien aan de Zuiderkade / Schilbanken. Er waren zes initiatieven genomineerd.

Het dubbelpand, deels een oude smederij, is dusdanig opgeknapt ‘dat het het straatbeeld versterkt,’ zo oordeelde de jury. De Stadsschoonheidsprijs is een initiatief van de Vrienden van de Stad Franeker. In het historische kerkje de Mouterij ontving het stel ‘de Korendrager’, een messing plaquette met drie korenaren voor op de gevel van het pand.

Meer genomineerden

Andere genomineerden waren De Bethelkerk, huis en voortuin van Nico Kloosterman aan de Schoolsteeg, Zuiderkade 52 van Jelco Jan Hoekstra, vroeger brandstoffenhandel, het pakhuis aan de Froonacker van schilder Douwe Elias en de stokrozen van Clary Tromp op de Schilcampen.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppe Yn Fryslan beoordeelt dagelijkse het nieuws uit Friesland.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.