Boppe Yn

Gyrokompas voor de Maritieme Academie

Neptune Energy heeft een bijzondere schenking gedaan. Het bedrijf heeft een gyrokompas gegeven aan de Maritieme Academie in Harlingen.

Aan de Maritieme Academie volgen 150 jongeren vanaf twaalf jaar een vmbo beroepsgerichte opleiding waarmee ze in de zeevaart of binnenvaart aan de slag kunnen.

Vervanging

Het gyrokompas komt van een van de platforms van Neptune Energy op de Noordzee, en moest vervangen worden. Het is bijzonder dankzij zijn compacte afmeting.

Positiebepaling

Een gyrokompas kent geen afwijking in precisie, in tegenstelling tot een magnetisch kompas. Dergelijke kompassen worden ook gebruikt in de ruimtevaart. Neptune gebruikt het kompas als tankers bij het F3-B OLT-platform aanmeren om oliecondensaat te laden. Dat duurt minimaal een etmaal en de positie is afhankelijk van de windrichting, stroming en golfslag. Verandert de positie van de tanker dan kan op afstand de OLT nauwkeurig verdraaid worden zodat de olieverlaadslang gelijk blijft ten opzichte van de tanker. Een zeer nauwkeurige positiebepaling is dan van groot belang.’

De leerlingen waren al bekend met een gyrokompas, maar alleen via simulatie. De aanschaf van gyrokompas betekent een grote uitgave, en bovendien zijn deze kompassen vaak groot in omvang. Het nu geschonken gyrokompas is handzaam en flexibel in te zetten in de klassen.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.