Boppe Yn

Gryt van Duinen: Een nalatenschap die blijft varen

Gryt van Duinen, een icoon van Omrop Fryslân, heeft zelfs na haar overlijden in april dit jaar het Friese cultureel erfgoed blijven steunen. Ze heeft 150.000 euro van haar erfenis nagelaten aan drie organisaties.

Een blijvende bijdrage aan het Pontje van Kingmatille

Een van de organisaties die profiteert van Gryt’s generositeit is de stichting van het Pontje van Kingmatille. Gryt was van onschatbare waarde bij het terugbrengen van het pontje, wat bijna haar levenswerk was. Zelfs na haar dood blijft ze het pontje steunen. Dankzij haar erfenis kan de stichting het pontje en zijn bewegende delen goed onderhouden.

Een pad ter ere van Gryt

Het bestuur heeft besloten om een blijvende herinnering aan Gryt te creëren. Het pad naar het pontje wordt opgeknapt met het geld uit haar erfenis en zal het Gryt van Duinen-pad worden genoemd. Zo zal er altijd een herinnering zijn aan de steun en inzet van Gryt, elke keer dat je over het witte schelpenpad loopt.

Steun aan Fries cultureel erfgoed

De andere twee legaten gaan naar het Fries songfestival Liet en toneelgezelschap Tryater, organisaties die Gryt na aan het hart lagen. Deze organisaties weerspiegelen hoe Gryt in het leven stond, met een sterke focus op cultuur en taal. Dankzij haar nalatenschap kunnen deze organisaties hun werk voortzetten en de Friese cultuur en taal blijven bevorderen.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.