Boppe Yn

Friestalige boeken voor iedereen

Forum voor Democratie wil een subsidieregeling waarbij scholen in het Fries onderwijs Friestalige boeken kunnen aanschaffen.

Statenlid Albert van Dijk geeft de subsidieregeling van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel als voorbeeld, waarbij scholen voor tweehonderd euro aan Friese boeken kunnen bestellen en kinderopvangen voor honderd euro. Hij vindt dat de provincie hier een voorbeeld aan moet nemen en vraagt gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA, taal en cultuur) of zij bereid is een dergelijke actie op te starten.

Bevordering van Frysk

Van Dijk wil dat alle peuterspeelzalen en scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Friesland hun boekenplank met Friese boeken moet uitbreiden om het Frysk op scholen te bevorderen.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppe Yn Fryslan beoordeelt dagelijkse het nieuws uit Friesland.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.