Boppe Yn

Op en Top Friese uitspraken en gezegden uit Friesland

Friesland, met haar unieke cultuur en taal, heeft een schat aan uitdrukkingen die diep geworteld zijn in haar geschiedenis. Deze uitspraken geven niet alleen de taal haar charme, maar weerspiegelen ook de levenshouding en wijsheid van de Friezen.

1. “As it net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin”

Vertaald: “Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.” Deze uitdrukking belichaamt de Friese pragmatiek en veerkracht, een mentaliteit van aanpassen en doorgaan.

2. “It giet oan!”

Deze beroemde uitdrukking, die “het gaat door” betekent, is synoniem met de Elfstedentocht. Het symboliseert de vastberadenheid en het enthousiasme waarmee Friezen naar uitdagingen kijken.

3. “Lekker ‘koese’”

Eenvoudig en liefdevol, dit betekent “lekker slapen”. Het weerspiegelt de warmte en de huiselijkheid die in de Friese cultuur centraal staat.

4. “Bûter, brea en griene tsiis”

Deze zin, die “boter, brood en groene kaas” betekent, is een test voor echte Friezen. Alleen zij kunnen dit op de juiste manier uitspreken!

5. “Wêr komst do wei?”

“Waar kom je vandaan?” Deze vraag toont de hechte gemeenschap en de interesse in elkaars achtergrond.

6. “Wat binne wy moai fuort net”

Een uitspraak die de waardering voor het samen eropuit trekken benadrukt, betekent “Wat zijn we lekker uit, hè?”

7. “Ik bin skjin út é lyken”

Dit betekent “Ik ben doodmoe”, een uitdrukking van pure vermoeidheid met een vleugje humor.

8. “As hy syn holle op it kessen leit, slept syn kont al”

Deze grappige uitdrukking wordt gebruikt voor iemand die snel in slaap valt: “Als hij z’n hoofd op het kussen legt, slaapt z’n kont al.”

9. “Better let as net”

Vertaald betekent dit “beter laat dan nooit”, een uitdrukking die het belang van voltooien benadrukt, ongeacht de tijd.

10. “It bêste hynder strûkelt wolris”

Dit betekent “zelfs het beste paard struikelt wel eens”, een herinnering dat iedereen fouten maakt, ongeacht hoe bekwaam ze zijn.

11. “Eltsenien is in prutser op syn eigen wize”

“Elke persoon is op zijn eigen manier een prutser”, een uitdrukking die aangeeft dat iedereen unieke tekortkomingen heeft.

12. “Mei de tiid komt de rie”

Dit betekent “met tijd komt de raad”, een gezegde dat geduld en vertrouwen in de toekomst benadrukt.

13. “Twa hûnen fjochtsje om in bonke, de tredde giet der mei hinne”

Vertaald: “Twee honden vechten om een been, de derde gaat ermee vandoor”. Dit spreekwoord waarschuwt voor de gevaren van ruzie waardoor een derde partij kan profiteren.

14. “In lyts bytsje gek is elkenien”

“Elke persoon is een beetje gek”, een grappige uitspraak die de menselijke eigenaardigheden viert.

Deze uitspraken zijn slechts een kleine greep uit de rijke taal van Friesland. Ze illustreren de humor, wijsheid en het diepe gevoel van gemeenschap dat de Friese cultuur kenmerkt. Door deze uitdrukkingen te gebruiken en te delen, houden we de unieke Friese taal levend en springlevend.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.