Boppe Yn

Eise Eisinga is het oudste nog werkende planetarium ter wereld

Eise Eisinga werd geboren op 21 februari 1744 in Dronrijp. Zijn vader was wolkammer, en als kind al werkte hij voor zijn vader. Zijn vader had een grote interesse in sterrenkunde en wiskunde, en al snel werd Eisinga even enthousiast. Als kind al zat hij met zijn neus in de wiskundeboeken. Toen Eisinga 24 was trouwde hij met Pietje Jacobs en vestigde zich in 1768 als wolkammer in Franeker.

Planetarium Eise Eisinga

Op 8 mei 1774 stonden in de vroege ochtend Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en de maan dicht bij elkaar aan de hemel. Eelco Alta, predikant uit Bozum deed de voorspelling dat door deze conjunctie de aarde uit haar baan zou worden geslingerd en zou verbranden door de zon. Dat gaf veel onrust onder de bevolking en het gerucht kwam ook Eisinga ter ore.

Om de mensen het juiste beeld van het zonnestelsel te geven bouwde hij een planetarium. Tussen het eerste idee en de realisatie zaten zeven jaar. Vanaf 1781 tot de dag van vandaag geeft het planetarium zeer nauwkeurig de banen van de zes planeten uit ons zonnestelsel. Na de voltooiing van het planetarium werd de planeet Uranus ontdekt, maar daar was geen ruimte meer voor in het model.

Museum Eise Eisinga

In 1859 werd het planetarium door de Nederlandse staat geschonken aal de stad Franeker, dat het open stelde als museum. Het is het oudste nog werkende planetarium ter wereld en is te bezichtigen in het Koninklijke Eise Eisinga Planetarium in Franeker.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Reageer

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.